Business Center Interlight

Business Center Interlight is het resultaat van 28 jaar ICT (r)evolutie.

Interlight werd opgericht in 1987. In de beginjaren lag de focus bijna uitsluitend op technische kennis en vaardigheden. Knowhow die nog steeds accuraat aanwezig is. NV Interlight evolueerde tot een ICT business-solution integrator voor KMO’s. De Technische knowhow werd aangevuld met meerdere expertises zodat vandaag uw organisatie centraal staat en niet de ICT oplossing.

We gaan samen op zoek naar  ICT oplossingen die u helpen uw business objectieven te realiseren. Soms zijn het zeer kleine aanpassingen die een grote return geven, soms zijn het grotere implementaties met een grotere impact. Maar het gaat vooral om het draagvlak binnen uw organisatie, management en uw bedrijfsdoelstellingen.

De laatste jaren investeerden we sterk in samenwerkingsverbanden op technologisch, organisatorisch, innovatief en management vlak. We ontwikkelde een aanpak die streeft naar een optimale match tussen uw businessplan en ICT oplossingen.

%d bloggers liken dit: